Webdesign IAA Architecten

De zorgvuldige architectuur van een webdesign

IAA Architecten, ontstaan eind jaren 60, is een van Nederlands betere architectenbureaus, met vestigingen in Enschede en Amsterdam. Met 65 medewerkers beheerst IAA Architecten het gehele ontwerpproces, waarin naast architectuur ook maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en professionaliteit de uitgangspunten zijn.

De vraag

IAA Architecten was op zoek naar een website die blijk geeft van de allure en zorgvuldigheid van het bedrijf. Ze wilden een website die beter past bij een internationaal architectenbureau, en ervoor zorgen dat een bezoeker van de website langer blijft zwerven over de site.

De oplossing

We ontwierpen een website die de informatie die IAA Architecten te bieden heeft op een logische wijze ontsluit, en de professionaliteit en ervaring van IAA Architecten weergeeft. We hebben dit gedaan door een systeem te bedenken waar alle informatie aan elkaar linkt, opgedeeld in de pijlers Vakmanschap, Projecten en Actualiteit. Daarbij hebben we de mogelijkheid geboden om specifieke onderdelen van de foto's uit te lichten door middel van focuspunten. Hiermee kunnen bijzondere features van het ontwerp verder worden uitgelegd.

omschrijving

Het proces 

Er was door IAA Architecten al veel voorwerk verricht. We ontvingen een document met de naam ‘Het DNA van IAA’ waarin de organisatie zichzelf analyseerde en helder maakte waarom het bedrijf een nieuwe website nodig had. Deze informatie was precies wat we nodig hadden om de analysefase van ons proces over te slaan, al onze vragen werden al beantwoord bij het lezen van het document. Dat gaf ons dus een vliegende start.

Het interne stuk van IAA Architecten zorgde voor een aantal inzichten. Het kernwoord voor IAA Architecten is zorgvuldigheid, en die zorgvuldigheid wordt bewezen door het werk dat de mensen van het architectenbureau opleveren. Dit gecombineerd met het inzicht dat actualiteiten de relevantie van het werk laten zien bracht ons op het idee om het website ontwerp op drie pijlers te baseren die de zorgvuldigheid van het bureau tot uiting laten komen: Vakmanschap, Projecten en Actualiteit.

"Door de informatie zo aan elkaar te linken zorgen we voor een uitnodiging tot doorklikken." 

omschrijving

Het gebruik van de drie pijlers konden we op natuurlijke wijze combineren met de wens bezoekers langer te laten rondzwerven over de website. Door de informatie zo aan elkaar te linken dat er een logische roulatie van informatie uit de verschillende pijlers ontstaat zorgen we voor een uitnodiging tot doorklikken.

Vanuit die drie pijlers zijn we gaan schetsen. Het feit dat IAA Architecten geen huisstijl heeft om vanuit te werken gaf ons vrijheid te schetsen met verschillende kleuren en typografie. Door alle elementen de juiste ruimte te geven, en tot in de kleinste details te verzorgen hebben we de zorgvuldigheid van IAA Architecten doorvertaald in de website. Dat leidde tot een indeling van de pagina’s in vier verticale kwarten, waarin we de focuspijler een halve pagina ruimte geven en de twee andere pijlers een kwart. Daarbij zorgen we voor overzicht door een vaste volgorde aan te houden met het vakmanschap links, de projecten in het midden en actualiteit rechts. Met het kleurgebruik en de stijl hebben we IAA Architecten krachtig neergezet, zoals dat hoort voor een architectenbureau dat in de top 10 van architectenbureaus van Nederland staat. We hebben gekozen voor een zwart-witte kleurzetting met koraalrood als signaalkleur. Daarin leggen zware koppen, in zowel lettertype als kleur, de focus op het werk, wat we vooral door goede fotografie laten spreken. 

omschrijving

omschrijving

Met het kiezen voor deze website-invulling leggen we ook een grote taak bij onze klant neer. Ze moeten de zorgvuldigheid van hun werk nu ook doorvoeren in de invulling van de website. Zo moeten ze aan de titels van hun projecten meer zorg besteden. Die titel kan niet slechts de projectnaam zijn, maar in die titel moeten juist de key elements die meerwaarde bieden aan het werk benadrukt worden. Ook hebben we IAA Architecten geadviseerd één stijl van fotografie en beeldmateriaal te kiezen. Door hier één lijn in te trekken krijgt de invulling, en daarmee de website een eenduidige, zorgvuldige stijl.

De reactie

IAA Architecten vond de opdeling in drie pijlers eigenlijk heel logisch en natuurlijk, ze hadden het alleen zelf nog niet bedacht. Op deze manier kan de informatie mooi aan elkaar gelinkt worden. De website komt er lekker uit te zien met innovaties die uitnodigen tot doorklikken, maar toch op een degelijke manier als architectenbureau.

Daarnaast vonden ze het fijn dat wij strikt zijn op de vormgeving, ook op wat zij aanleveren en invullen op de website. Door de nieuwe stijl op de website, en de eisen die wij stellen aan het materiaal dat zij daarop plaatsen, komen de projecten van IAA Architecten mooier belicht in beeld. Floor Nijdeken, onze contactpersoon bij IAA, zei ons daarom: Vooral zo streng blijven!

omschrijving

Wat is er opgeleverd

  • Styleframes
  • Wireframe
  • Functioneel ontwerp
  • webdesign
  • Content Management Systeem (CMS)